Tilbageholdt og derefter kidnappet …

En ung levende kvinde kaldet Una blev den 13/10-2016 tilbageholdt mod sin vilje på Karlslunde Politi Station og senere kidnappet af Karlslunde Politi og kørt til Roskilde Domstol da hun skulle hente en ren straffeattest som skulle bruges i forbindelse med et nyt arbejde på arbejdsgiverens forlangende.

Una blev tilbageholdt da man på politistationen fandt ud af at, hun ikke havde reageret på tilsigelse om at møde op i retten ang. en faderskabssag vedr. Una’a barn – og Una blev kort efter kidnappet af Karlslunde Politi og kørt til Roskilde Domstol og blev stillet foran en dommer.

Barnet er ikke er registeret i systemet. Så sagen kom først i Statsamtet som truede med Politi og bøder som resulterede i at politiet 4 gange kom på uanmeldt besøg over længere tid og generede og tyranniserede den lille familie midt om natten, politiet lyste med meget skarpe lygter gennem vinduerne og hamrede og bankede på den lille families dør og vækkede deres lille barn og hele nabolaget.

Da man stadig ikke reagerede og registerede barnet blev sagen derefter sendt til domstolen vedr. at få etableret hvem der anses for at være faderen til barnet, så den formodede gældsværdi kan blive fastsat på fødselsattest/obligationen… der laves derefter en død fiktiv person/en stråmand ud af barnets navne, fødsels dato og nummeret hospitalet påhæftede barnet efter det kom til verden, denne stråmand er ikke er det levende barn – men et gælds værdi parpir der blev ”født” hvor indholdet af dette dokument er ophavsret beskyttet og ejet af Kronen/Staten.

Tilsigelsen var sendt til en død fiktiv person/det var sendt til stråmanden derfor havde Una ikke reageret, fordi Una ikke har skriftlig tilladelse fra ejeren af ophavsretten til at bruge det legale Kone ophavsret beskyttede navn den døde fiktive person/stråmanden.

Dommeren spurgte om Una havde været sammen med andre mænd end faderen osv. og om faderens navn Una fortalte dommeren at det er ulovligt at bruge et legalt navn og at alt der var registeret er Krone ejendom – og derfor kunne kvinden ikke fortælle faderens navn da det er Kriminelt at bære falsk vidnesbyrd. Dommeren prøvede ihærdigt på mange forskellige måder at få Una til at sige navnet på faderen og tilsidst sagde Una at hun boede sammen med faderen og dommeren ringede for at få oplyst hvem der boede på adressen.

Her startede Una med at optage samtalen.

Dommeren: taler i telefon

Dommeren: hvis jeg nu fortæller dig et navn kan du så sige om det er ham, hvis du ikke selv nævner det, er det …… (fornavn)?

Una: mm

Dommeren: ja det er godt, det er sådan det eneste jeg behøver at vide så emm så når nu det her ikke har noget med navnet at gøre, men kun noget med fasss fastlåsen af faderskabet det med navnet blander jeg mig ikke i det er noget Statsforvaltningen og hvad de elleres tager sig af re retten er ikke indvoldveret i navnegivning, så det jeg tænkte lidt på, sagen kan jooo øhhh her i retten slutte med at du får en blanket med hvor …… (fornavn) han kan anerkende faderskabet til jeres søn emm der behøver ikke at stå et navn på drengen

Una: nej

Dommeren: men kun et cpr. nr. så slutter sagen jo med det fordi sådan som det er nu så har møffen ikke nogen far ææ og jeg tænker lidt at selvom at man måske kan være uenig om hvordan navnegivning og lovgivningen er om det, så ville jeg da forestille mig, at det ville da undre mig hvis …… (fornavn) ikke var interesseret i at få, blive registreret som …… (kæle navn på barnet) far

Una: ja men det, det der med registreringer når du registrere noget så er det ikke længere dit

Dommeren: øhh altså ja umiddelbart så vil jeg jo mene at det var modsat, hvis det var mit barn var det jo mit barn, hvis jeg stod uden at nogen tilknytning til barnet så ville det overhovedet ikke være mit, det er bare min holdning

Una: når du registrere noget i ”dit navn” så er det staten og Kronen der har ophavhavs-retten (ophavsretten) på det, det er ikke længere dit.

Dommeren: nå men dvs. hvis hvis du mener at man så ikke skulle givet noget navn og noget og kunne vi alle sammen gå rundt og aaa og forholde os til de ting vi nu engang havde eller hvad?

Una: hvad mener du?

Dommeren: ja jeg mener hvis nu, hvad så når …… (kæle navn på barnet) skal i skole engang åhhe sådan har du tænkt over det?

Una: mm det har jeg tænkt over

Dommeren: nå ved du hvad jeg kan sige til dig, at sådan som de oplysninger de er nu så æe så har vi to muligheder ikk og så enten så får du sådan en blanket med og det behøver du ikke og acceptere men ellers bliver jeg jo nød til at indkalde …… (fornavn) til et møde her i retten også

Una: ok

Dommeren: æmm fordi så skal jeg afhøre ham om han æee kunne, altså nu går jeg ud fra at det er ham der er faderen ikke?
Una: ja men det er det også

Dommeren: vi bliver nød til og hæhæ om alt, så sagen kan ikke slutte her i retten hvis ikke enten, at jeg fastslår at …… (fornavn) er faderen, at han ikke er faderen eller ikke kan eller ikke kan finde nogen mand der er faderen det sker jo også at der er nogen, ikke dig men andre som simpelhen ikke ved hvem faderen er fordi de har været sammen med mange eller fordi de ikke kan huske hvem de har været sammen med eller de ikke kan finde manden igen eller et eller andet ikke så slutter vi sagen men jeg skal følge sagen til dørs uanset om man kan finde dem eller ej, det kan vi gøre på to måder enten så får du en blanket med så kan du snakke med …… (fornavn) om det

Una: mm

Dommeren: eller og så kan I jo sende blanketten tilbage eller også kan I meddele mig at det ønsker I ikke at medvirke til og så må jeg jo gå efter de regler som Retsplejeloven efterlader mig

Una: ok

Dommeren: så jeg ved ikke hvad du foretrækker vil du helst have at jeg indkalder ……(fornavn) selv så jeg kan snakke med ham om det eller hvordan?

Una: jamen du kan give mig en blanket

Dommeren: Ja ok men kan vi så ikke uhh så vil jeg lige ringe til min sekretær så kommer hun ned med en (mumle) en blanket til dig

Una: ok

Dommer: Det der så ligger i det er jo bare, bare det er nok ikke bare for dig men altså sagsbehandlings-mæssigt er det sådan lidt bare, at hvis han, nu lægger jeg, nu skriver jeg din forklaring ned, at det kan kun være …… (fornavn) siger du øøhh og hvis han skriver under på denne her blanket og siger: jeg vil godt erkende faderskabet mmm så er sagen slut men hvis han ikke gør det, så fordi I, det vil jeg ikke medvirke til jamen så må jeg jo tage stilling til hvad jeg så vil gøre ikke men så vil så i hvert fald indkalde …… (fornavn) på et tidspunkt det kan jeg godt sige dig og må vi tage den derfra

Una: ok

Dommeren: Skal vi prøve med blanketten først så og så kan vi jo se

Una: ok

Dommeren: hvad hvad I ender med men jeg kunne godt tænke mig, hvis nu at når du kommer hjem og snakker med …… (fornavn) hvis I to bliver enige om at det vil I ikke skrive under på

Una: mm

Dommeren: lad os bare sige det så vil jeg meget gerne hvis du gad og sende mig en mail eller et ellet andet så jeg viste det

Una: mm

Dommeren: sådan så, jeg ligesom, så sagen ikke bare… (utydligt)

Una: men vi vil ikke skrive under på noget

Dommeren: I vil ikke skrive under på noget

Una: fordi det er ulovligt at bruge et legalt navn

Dommeren: nå men ved du hvad det er fint såe æee så tror jeg så vil jeg for det første overveje om jeg vil beskikke en advokat for jer og øhh det kan godt være du behov for det øhhh for det andet så æmm så tror vil jeg indkalde …… (fornavn) i stedet for

Una: ok

Dommeren: til at give en forklaring

Una: ok

Dommeren: æmm .. og så tror jeg vil vente lidt med, fordi normalt så kan man sige så har vi nogen blanketer her også hvis det nu skulle være nødvendigt med udtagelse af blodprøve og den slags og det er så ikke blodprøve mere men det er sådan en mundskarb man får lavet hvis man skulle have lavet en DNA prøve ikke det kan man også komme ud for nogen gange det tror vi venter lidt med fordi ja så tror jeg på det du siger det kan kun være …… (fornavn) så jeg tror jeg starter med tage, at afgøre ham i stedet for … så æmm lad os starte med det det så er der ingen grund til du får en blanket med når du ved på forhånd at I ikke vil skrive under på den såå æee

Una: jeg vil i hvert fald ikke skrive under på den, jeg ved ikke hvad …… (fornavn) han vil

Dommeren: Nej men det er mere ham der skal skrive under på den

Una: jaa

Dommeren: men han har den samme holdning som dig men det ved jeg ikke om han har det, ved du det?

Una: mm det kan jeg ikke udtale mig om sådan helt

Dommeren: det kunne godt være du på forhånd vidste, det ville han i hvert fald heller ikke, så er der… (uklart)

Una: æmm han kender også godt til sandheden, ja

Dommeren: ja ok nå hved du hvad så tror jeg æee så jeg i hvert fald fået de oplysninger jeg syntes jeg kunde, ud fra dig lige nu og så indkalder jeg …… (fornavn) som jeg har fået oplyst hedder: Legalt Navn æee til et møde derfra så det kan du lige så godt sige til ham med det samme han får et brev

Una: ok

Dommeren: æeeem har du nogen der kan komme og hente dig nu eller hvordan?

Una: nej det har jeg sådan set ikke og jeg har jeg sådan set ikke nogen rejsekort eller kontanter på mig såå jeg regnede lidt med at de der ”søde” betjente de ville køre mig til Køge igen

Dommeren ja.. jaa og der er desværre ikke noget i Retsplejeloven der efter nogen …

Una: eller i hvert fald til Karlslunde hvor hvor de hentede mig

Dommeren: ja ja .. ja men der er ikke nogen du kan ringe til eller (utydligt)

Una: mm nu må vi se

Dommeren: ja godt, ved du hvad jeg æeee jeg har i hvert fald æee fået de oplysninger jeg kunne nu så øeee selvom du jo kom lidt mod din vilje så vil jeg hellere sige tak fordi du kom

Una: ja

Dommeren: og så må jeg desværre sige til dig at sagen er desvære ikke slut

Una: ok

Dommeren: så du får i hvet fald, så vil jeg overveje om jeg vil beskikke en advokat for dig, også æee det kan man gøre hvis man synes folk har behov for, det kunne … måske godt have mistanke om du godt kunne have når du jo ligesom er lidt imod sådan her hele den her måde sagen køre på så kunne det måske være meget rart at have en der ligesom har forstand på systemet også der kan hjælpe dig jeg ved ikke hvad du vil siger til det altså der er ikke en advokat du skal betale kan jeg sige?

Una: æeem det har jeg lige ikke nogen holdninger til lige nu faktisk

Dommeren: neej men det overvejer jeg ….. (fornavn) og så vil hun eller han jo i givet fald kontakte dig hvis det er det vil jeg lige overveje lidt øeem og så som sagt så æmm

Una: jeg ved i hvert fald at for at bruge et legalt navn så skal man have søgt licens hos B.A.R’en, B.A.R advokater, B.A.R advokater er de eneste der må spørge

Dommeren: ok…

Una: om et legalt navn

Dommeren: ok

Una: og bruge et legalt navn

Dommeren: ved du hvad øhhhe … (larm)

Una: ja

Dommeren: og jeg er sten, stensikker på, nu havde du godt nok telefonen ellers havde jeg tænkt du kunne låne (larm)

Una: hvis, hvis hvad?

Dommeren: ja hvis du skulle ringe til nogen (støj) ikke også så

Una: Nåe ja, tak haha

Dommer tak skal du have

Una: hej hej

Dommeren udtalte, at det var en mening Una havde og at han ikke delte den samme mening om at det er bedrageri og derved ulovligt at bruge et ophavsret beskyttet legalt navn ejet af Kronen men Dommeren kendte imidlertid godt til det legale navne bedrageri fordi han fra Statsamtet sammen med sags-akterne havde fået tilsendt et engelsk dokument med titlen: BIRTH CERTIFICATE FRAUD/FØDSELSATTEST BEDRAGERI; CLAUSULA REBIS SIC STANTIBUS (BCCRSS) by kate of kaea… at det er ulovligt at bruge et legalt navn er en legal fakta og når et bedrageri er opdaget er alle transaktioner vedr.. det oprindelige dokument derved ugyldige.

 

GÆLDS SLAVERI via Det Legale Navne Bedrageri

Hvorfor kan børn blive fjernet fra deres forældre på et meget vagt grundlag eller helt uden grund? – På grund af den LEGALE registering.

Hvorfor er man kriminel fordi man bruger cannabis? – Fordi det LEGALE system bestemmer det…

Hvorfor stiger priserne hvert år det være sig den samme gamle lejelighed mm.? – fordi det LEGALE system tillader det…

Hvorfor er der en høj moms og afgift på rigtig mange vare eksempelvis ”Nøddeafgiften”? Fordi det LEGALE system tillader det.

Pensionsalderen er nu for de fleste omkring 68 år – meget syge mennesker bliver af Jobbcenteret sendt i resourceforløb og dør af det, folk bliver sat på gaden i stort omfang i øjeblikket, hvorfor? Grundet det LEGALE system.

Dertil kommer at det er LEGALT at slå ihjel via krig – der er endda LEGALE regler for hvem hvor og hvordan man slår ihjel…

Hvorfor er det så lige, at VI alle skal overholde dette undfair og inhumane LEGALE system af krig død og ødelæggelse? … Fordi BORGER I DANMARK og resten af den LEGALE verden = GÆLDS SLAVERI og med slaver kan man tilsyneladende gøre hvad man vil.

Danmark/Kongeriget Danmark er IKKE et land i den forstand – men en registeret Krone virksomhed og det danske flag er Danmarks/Kongeriget Danmarks firma-logo, at være dansker/borger i Danmark svare til en glælds slave status ved vedkendelse af det LEGALE navn.

Hvordan hænger det nu sammen?

Da DU kom til verden, var/er det ”normal” kutyme og er det stadig og forventes af systemet, at lade sine børn registrere i systemet det indebære, at dine forældre/værge underskrev et dokument en fødselsattest/kontrakt med oplysninger om mor, far/værge og det tidspunkt DU kom til verden … Du bliver senere døbt/navngivet og navne oplysningerne bliver sammenført med opysningerne fra fødselsattesten.

I det øjeblik fødselsattest/kontrakten bliver underskrevet bliver der registeret og lavet/født en person/stråmand/død fiktiv identitet/et firma med en påhæftet gælds-værdi udregnet udfra hvad dine forældre/værge tjener og hvad det forventes, at havde dig ”gående” og indtjene til systemet i et helt liv… denne døde I.D.entitet er IKKE DIG skønt denne person/død fiktiv I.D.entitet har samme navn og fødselsdag dato som dig.

Der er altså en papir udgave af dig der hedder det samme med samme som dig med samme fødsels dato, en død fiktiv I.D.entitet, men det er IKKE dig og så er der dig det levende menneske.

Der udleveres så en kopi af fødselsattesten/kontrakten til dine forældre/værge. Indholdet af denne fødselsattest/kontrakt er ophavsret beskyttet/copyrighted og ejet af Kronen, dette betyder, at du ved vedkendelse af NAVNET samt NUMRE påskrevet fødselsattest/kontrakten er en registeret Krone ejet LEGAL GÆLDS SLAVE og må derfor følge de LEGALE ”love”. Hvorfor jeg skriver love i gåseøjne er fordi det LEGALE SYSTEM IKKE er LOV men kun er regler kaldet statuetter og privilegier som er opsat for de LEGALE GÆLDS SLAVER at overholde…

Men hvad man IKKE har fortalt menneskeheden er, at det er ULOVLIGT at bruge et LEGALT navn grundet Krone ophavsretten til navn samt numre på fødselsattesten. Når et bedrageri er opdaget er alle transaktioner vedrørende det oprindelige dokument UGYLDIGE og så er der jo også det faktum at, du IKKE har noget med det oprindelige dokument fødselsattest/kontrakten af gøre da du jo kun var ca. 5 dage gammel og ude af stand til at indgå en kontrakt om hvilket en fødselsattest er med nogen som helst.

Så når DU vedkender DIG at være en død fiktiv I.D.entitet, vedkender DU dig, at være GÆLDS SLAVE, og systemet kan gøre med DIG, dine børn og omgivelser som det lyster.
Når DU råber LEGALISER bekræfter DU bare SLAVE HERRERNE i at DU stadig er SLAVE og derfor behøver at spørge om tilladelse.

Når du underskriver med det LEGALE navn gør du brug af et ophavsret beskyttet navn som du IKKE har tilladelse til at bruge med mindre du har en speciel tilladelse og uden tilladelse er brugen af navnet samt numre bedrageri.

At fødselsattesten er ophavsret beskyttet og indholdet af dette dokument er ejet af Kronen er en LEGAL FAKTA – og husk på at SANDHEDEN er ligeglad med din mening, SANDHEDEN bare er, ilde hørt eller ej.

Google: Legal Name Fraud eller tjek http://www.losethename.com/ for mere info.

Illusionen Af Det Frie Valg!

VALG: Valget af et parti eller en person. Hvilket parti tager du?… Der er den røde blok eller den blå blok, Venstre eller Socialdemokratiet, personen/løsgængere/forskellige partimedlemmer og så er der de såkaldte ventiler for dem som ikke stemmer på hverken rød eller blå… det være sig Enhedslisten, Dansk Folkeparti osv…

Så kan du”frit” vælge mellem disse kandidater/partier der allerede er valgt for dig?!

Dette svare til: Et barn der trænger til et bad men ikke vil gå i bad, og derfor bliver givet et ”valg” mellem en vaskeklud, at gå i brusebad, i karbad, på badeanstalt, i svømmehallen eller på stranden, dette ender jo i sidste ende med, at barnet bliver vasket alligevel. Kan du se illusionen af det frie valg, der er IKKE noget frit valg det hele er en illusion.

Legal fakta er, at der er ingen legitime regeringer nogen steder i denne verden – og ingen ministre/borgmestre/statsministre etc. der med rette kan sige, at de er valgt ind nogen steder via folkevalgte stemmer…

Dertil kommer så alle vælgere som bruger de legale navne (navnet på fødselsattesten) som er ULOVLIGT, at bruge.

Det er kun B.A.R advokat medlemmer der med en speciel tilladelse/licens kan bruge et legalt navn og praktisere loven/systemet, har DU sådan en tilladelse, nej vel?!

Bare det, at ville stemme i første omgang, eksempelvis om at komme ”ud af EU” eller andet betyder bare, at du stadig tror, at du behøver, at fortælle dine slave-herrer, at du ikke vil være en del af deres handlinger mere, om hvilket så bekræfter dem yderligere i, at du stadig er slave og derfor behøver, at spørge om tilladelse.

Disse partimedlemmer er medlem af/arbejder for/i samme virksomhed nemlig Folketinget, ja det er et privat virksomhed, viste du det?

At brokke sig over de forskellige partiers politik, overordnet Folketingets politikker/love og regler er det samme som at, blande sig i en privat virksomheds politikker, da Folketinget er en privat virksomhed.

Alle disse såkaldte partimedlemmer/løsgængere osv. af folketinget bruger de legale navne fra fødselssattesten… navne de tror der er deres, at bruge.

Fødselsattesten er en stråmand/en død legal fiktion/et selskab/virksomhed med en værdi, en gældsværdi og er derved blevet til et gældspapir en obligation.
Anvendes som sikkerhedsstillelse/pant af de pålgældende ”lande” (registrerede Krone vikrsomheder) så der kan lånes penge… til div. umenneskelige foranstaltninger.

Fødselsattesten er ophavsret beskyttet/copyrighed, fødselsattesten er ejet af Kronen. (The Crown Corporation – The City of London State/Krone Virksomheden – Byen af Staten London).

Det er derfor ULOVLIGT at bruge et legalt navn.

Så når et Folketings-medlem bruger/stiller op med det Krone ejede legale navn fra fødselsattesten så er det bedrageri, det er ikke deres, at bruge. (medmindre de er B.A.R medlemmer og har licens hos B.A.R’en)

Et bedrageri har ingen forældesfrist. Når et bedrageri er opdaget er ALLE transaktioner vedr. det oprindelige dokument ugyldige.

Kom Ud Af Kassen – Opdeling, Lande/Grænser

Jeg er dansker født i Norge, Sverige er mit fædreland, taler russisk som en tysker, skønt jeg er en engelsk mand?! … Sådan starter et gammelt ”dansk” børnerim jeg husker man sang i 70’erne.

Hvis I bare viste hvor meget sandhed der ligger i dette børnerim ville I blive meget overraskede…

Alle ”Lande” er registerede Krone Virksomheder.

Uanset om du tror du er dansker/nordmand/svensker/russer/tysker etc. så er du i virkeligheden en engelsk mand?!

Ved vedkendelse af NAVNET på fødselsattesten er DU uanset hvilket ”land” du tror du bor i, er du i virkligheden borger af The Crown Corporation City of London State (Krone Virksomheden Byen af Staten London)… Ja dette er en virksomhed, ligesom eksempelvis varehuset BILKA der jo som bekendt er en virksomhed. At fastholde, at DU tror du er FØDT i Danmark/Norge/Sverige eller andet ”land” vil derfor svare til, at du tror du er født i varehuset BILKA fordi alle lande er registerede Krone ejede virksomheder.

The Crown Corporation City of London State (Krone Virksomheden Byen af Staten London) har ligesom varehuset Bilka som har flere Bilka varehuse rundt om i ”landet” flere virksomheder der svare til de forskellige lande man kan se på landkortet.

Flag er intet mindre end firma-logoer.

Et firma kan ligge her og kan gå derfra og dertil og inden for disse rammer/grænser er der disse love/regler som skal overholdes når man er medarbejder og opholder sig inden for rammerne/grænserne i det pågældende firma. Det er ligesom at være ”borger” i Kongeriget Danmark eller andet ”land” da Danmark er en registreret Krone Virksomhed ejet af The Crown Corporation City of London State (Krone Virksomheden Byen af Staten London). Ved vedkendelse af NAVNET på fødselsattesten, går du med til at være ”borger/medarbejder” i The Crown Corporation City of London State (Krone Virksomheden Byen af Staten London).

Grænser findes KUN på papir. Når man flyver over verden er der jo ingen grænser, at se nogen steder vel?! Der findes/er kun grænser/love/regler for borgere/medarbejdere i de forskellige ”lande”/underafdelinger af The Crown Corporation City of London State (Krone Virksomheden Byen af Staten London).

Der er ingen der er så håbløst og inderligt i slaveri som dem der fejlagtigt tror de er frie mennesker…

Er DU borger i/medarbejder/slave for The Crown Corporation City of London State (Krone Virksomheden Byen af Staten London) og derfor må finde dig i og følge alle de mange, mange gange meget unfair og uhumane legale love/regler og give stort set alt din energi til, at føre andres drømme og ideer ud i livet?

Eller er DU et frit menneske som IKKE vil puttes i en kasse, med egne drømme og ideer, at manifistere og føre ud i livet?

En Forvirring Af Begreber

En juridisk eller legal person, samme ting/død identitet (person, betyder maske på latin) kan være et aktieselskab, en forening, en kommune, selskab, virksomhed, institution eller anden enhed mm.

Eksempelvis en politi p-enhed en Lokal Politi Station i en eller anden by høre under Rigspolitiet’s cvr. nr. og kan derfor juridisk dømmes/behandles som én person efter ”loven/systemet – det legale system”.

Når virksomheden politiet skal lave politi-forretning og derfor kommer og spørger efter et navn samt nr. vil de med alle kneb have DIG til, at vedkende dig, at være en PERSON/DØD FIKTIV IDENTITET, og derved indgå en kontrakt med dig, fordi det er den eneste måde de kan tjene penge ind til virksomheden politiet.

En juridisk person, en legal person, en fysisk person, (kært barn har mange navne) er alt sammen noget, der har noget, at gøre med det ”juridiske/legale” system/babylon.

Så hvis DU vedkender dig navnet samt nr. skrevet på fødselsattesten tager du en maske på og derved repræsentere du en død fiktiv identitet/legal/juridisk person der kan straffes efter de gældende regler i ”loven/systemet” det legale system.

Desuden er du allerede dømt på forhånd ved vedkendelse af navnet samt nr. din skjulte dom består i, at have begået bedrageri da det er ULOVLIGT at bruge et legalt navn grundet ophavsretten/copyright på fødselssattesten.

Og husk, at de eneste der må spørge efter legale dokumenter så som ID mm. og praktisere ”loven/lovene/systemet”er B.A.R medlemmer med licens.

License To Kill (Licens Til At Dræbe).

Med hensyn til menneskerettigheder så er disse rettigheder jo også ”man made” (menneske lavet) og en del af systemet, ”Det Levende Menneske” har ikke brug for ”man made” ”love/regler” for den naturlige lov er indbygget i vores blueprint, vores hjerter, vi ved godt hvad der er rigtigt og forkert, vi ved godt at det er forkert, at slå ihjel (gælder også dyr), voldtage, lyve, stjæle, genere andre/gå imod deres frie vilje osv.

En juridisk person, en legal person, en fysisk person er IKKE ET MENNESKE.

Det er en forvirring af begreber, at påstå, at en fysisk person er et menneske, det fysiske består i, når du vedkender dig, at være personen/masken via navnet på fødselsattesten den ophavsret beskyttede fødselsattest ejet af Kronen. En vedkendelse af slavestatus.

IMOD KRIG…

Må vel betyde at man er for fred… >>> Men hvem står bag REJSEKORTET og hvad har det at gøre med krig, tortur, død og ødelæggelse?

Jeg formoder, at langt de fleste IKKE bryder sig om krig, tortur, død og ødelæggelse… men mange af jer har sikkert et Rejsekort… om hvilket er meget i modstrid med jeres overbevisning om at gå ind for fred… Vil man ændre noget starter det som bekendt med en selv…?!

Hvem står bag rejsekortet?…

Thales Group eller Thales S.A. Ejer 80% af Rejsekortet, det er en fransk elektronikkoncern, som udvikler og producerer informationssystemer for luftfarts-, militære- og sikkerhedsmarkeder…

På Thale’s hjemmeside kan man se, at firmaet udover at levere rejse- og sikkerhedssystemer også producerer missiler og missilskjold. https://www.thalesgroup.com/en/worldwide/defence/weapon-systems-munitions

MISSILER…?? Så hver gang I bruger et REJSEKORT er I indirekte med til at støtte fremstilling af missiler til krig, død og ødelæggelse…

Det er det samme med et ”Legalt Navn”, bruger man det legale navn (det navn som står på fødselsattesten), er man indirekte med til at støtte krig, tortur, død og ødelæggelse … da det registerede Legale Navn med tilhørende numre står på en fødselsattest som er ophavsret beskyttet, der er copyright på fødselsattesten ejet af kronen … se side 29 i dokumentet >> Crown Copyright In the Information Age… (dette glæder for alle fødsels-attester i hele verden…)

http://www.opsi.gov.uk/advice/crown-copyright/crown-copyright-in-the-information-age.pdf

Alle ved, at det er ULOVLIGT at bruge et navn der er ophavsret beskyttet, det kaldes bedrageri. Det er derfor >> Ulovligt at bruge et legalt navn…

Dette dokument (fødslesattesten) er en obligation som bliver købt/solgt og brugt som pant … så der kan lånes penge til eksempelvis flere KAMPFLY (hvilket gør dig til gælds-slave og medvirkende til krig, død og ødelæggelse, ved vedkendelse af ”Det Legale Navn”) … vil du vide mere om ”Det Legale Navne Bedrageri” så tjek >>> http://www.losethename.com/ … du kan også bare GOOGLE: ”Legal Name Fraud”…

VELBEKOMME …

DU er gået med til at spise med ved bordet/systemet/Babylon ved vedkendelsen af at være navnet på bordkortet uanset hvad menu’en står på…. så kan DU ikke bare blive sur og komme bagefter og sige at du ikke vil spise med og/eller brokke dig over maden, lave en demon’s-tra-tion/tra-di-tion og prøve på at ændre menu’en og retterne når maden allerede står på bordet…

DU kan måske ændre rækkefølgen af de forskellige retter menuen spises men det er stadig den samme menu og de samme retter …

Det er det samme med love/regler/statuetter osv.

DU går via personen/stråmanden/den legale fiktive identitet ”Det Legale Navn” samt numre med til at spise med ved bordet/systemet/Babylon og indtage de retter love, regler/statuetter, privilegier osv. der høre med til menu’en uanset om du kan lide menu’en eller ej…

Maden står på bordet så velbekomme!